Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška obce MILÍŘE č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce MILÍŘE č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Milíře č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milíře

Obecně závazná vyhláška obce Milíře č. 4/2020, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Milíře č. 5/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Milíře+příloha OZV5/2020 mapka

Obecně závazná vyhláška obce Milíře č. 1/2019, o místním poplatku ze psů